top of page
  • Снимка на автораПДС

Сперете опитите за ограбване на втората пенсия на хората


След като управляващите вендъж направиха опит да ограбят парите на хората от осигуровките за втора пенсия, внасяйки предложение НОИ да се намеси във втория стълб на пенсионата система, сега се прави нов опит за присвояване на тези средства. Този път не толкова потърпевши от така предложените от Министерство на финансите промени в КСО ще бъдат пенсионните фондове, колкото осигуряващите се лица.

От Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” смятаме за недопустимо предложението на вносителя за създаване на „общ пул” от който да се изплаща втора пенсия на хората, а не както е по сегашния закон от индивудиалните им партиди. Считаме за манипулативен текстът в проектозакона, според който бъдещите пенсионери ще получат пожизнена втора пенсия. На пръв поглед това изглежда като грижа за тях, но напрактика е вредно и ги ощетява.Според досегашните текстове в КСО, осигуряващите се внасят пари за втора пенсия по индивидуални партиди. Сметката по тези партиди може да се изплати наведнъж след пенсиониране или да се плаща срочна пенсия до изчерпване на партидата. Това е капиталовия принцип, който управляващите се опитват да унищожат. Според него, всеки осигуряващ се гражданин знае колко пари са натрупани по собствената си сметка, и може да разчита на тях след пенсиониране. Новите промени, които се предлагат от Министерство на финансите са в разрез на капиталовия принцип. Така нареченият „общ пул” ще отпуска втора пенсия за всички, без да отчита справедливо размера на всяка индивидуална партида. Това е опит за уравновиловка на бъдещите пенсионери, като се създава възможност лица с по-малки осигуравки през натрупващия период да разчитат на по-висока втора пенсия, защото в „общия пул” ще участват и хора с по-високи вноски. Точно това и цялостния общ харакер на събиране на вноските ще обезсмисли мотивацията на хората от вснасянето на повече пари за втора пенсия, разчитайки на повече средства при пенсиониране.Отношенията между хората и пенсионните фондове се базират на частно-правен договор. Намесата на държавата в него е недопустимо и според нас ощетява гражданите. Смятаме предлаганите помени за вредни защото:- премахват гаранциите за това, че хората ще получат след пенсиониране точно толкова средства, колкото са внесли;

- унищожават достижението на сегашната пенсионна система, което гарантира, че дори в случай на смърт на осигуреното лице, неговите средства по втория стълб се унаследяват от неговите близки. Новите промени предвиждат остатъка от средствата след смърт да отиват в държавата и да се преразпределят;

- нарушават капиталовия принцип при втората пенсия и създават система, при която всеки пенсионер ще получи средства от „общ пул”, без оглед на размера на внесените средства;

- манипулират с предимствата на пожизненото получаване на втора пенсия от всеки бъдещ пенсионер. Като се има предвид, че средната продължителност на живота в България е 74 години, това предимство е доста съмнително, особено за хората, които са внасяли големи по размер вноски до пенсиониране.

- е опит за уронване престижа на частното пенсионно осигуряване, за да се акумулират повече финансови постъпления от втория стълб в НОИ с цел попълване на огромните дефицити в държавна система.Притеснителен е и факта, че отново се внасят поправки в КСО преди големи празници, когато обществената бдителност е ниска. Освен това, тези предложения не са представени пред граждански организации и експерти за широко публично обсъждане преди внасянето им в парламента. Това за нас е неприемливо. Смятаме, че ако се налага реформиране на пенсионното осигуряване, то тряба да стане след продължителен обществен дебат и консенсус между партньорите, както и след завършване на предвидените за края на тази година стрес тестове на пенсионните фондове у нас.Призоваваме управляващите да спрат с опитите си за ограбване на средствата за втора пенсия на българските граждани!20 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Избиването на мирни цивилни хора е престъпление срещу човечеството

Позиция на Политическо Движение Социалдемократи След атентата в концертната зала „Крокус сити“ край Москва, жертвите и ранените са стотици невинни граждани. Подобни зверства трябва да бъдат осъдени на

Comentarios


bottom of page