top of page
  • Снимка на автораПДС

По покана на ПДС-Силистра, Йордан Малджански представи новата си книга


Областната организация на Политическо Движение Социалдемократи в Силистра покани общественикът Йордан Малджански на среща с обществеността в крайдунавския град. На нея той представи книгата си "Шъ ни бъде ли?".


Малджански е експерт в областта на земеделието и селското стопанство. Той предлага нов модел за развитие на страната, като основен приоритет стане политиката в областта на земеделието и животновъдството. Според него храната, като производство, търговия и консумация трябва да се бъде част от националната сигурност на България.


„Щъ ни бъде ли???“ е нова книга на известния интелектуалец и общественик

Йордан Малджански, която бе представена на 15 юли в „Арги център“. Малджански е Старши научен сътрудник (Ст. н. с.) и главен асистент в Селскостопанската академия. От години той е известен със своите родолюбиви позиции и усилията, които полага, за благоденствието и просперитета на родното земеделие. Самото заглавие на книгата не оставя място за съмнение. Авторът отлично осъзнава сериозните предизвикателства, пред които е изправена България и се опитва да даде своите предложения за пътя, който тя трябва да върви, за да използва максимално ефективно своя потенциал.

В книгата е направен задълбочен анализ на развитието на българското земеделие в

изминалите 33 години, в периода който е прието да наричаме „преход“. Специално внимание е отделено и на времето след влизането на България в Европейския съюз. Ст. н. с. Малджански не спестява редица горчиви истини и е убеден, че реалността трябва да се гледа смело в очите и само така може да се поправят грешките от миналото и да се върви напред. Той не страда от носталгия по миналото, нито възприема безкритично настоящето, напротив – убеден е, че трябва да бъде изграден „съвършено нов социално-икономически модел на развитие, който не е прилаган никъде като алтернатива на двата изчерпали се модела – неолибералния „капиталистически“ и социалистическия модел“. Алтернативният път е използването на модел, който е „копиран от популационната генетика, гарантиращ развитие и просперитет на всеки член на обществото и на държавата като цяло“.


Йордан Малджански е роден през 1951 г. в с. Хайредин в Област Враца. През 1974 година завършва „Селскостопанската академия“ „Г. Димитров“ в София, със специалност зоотехника, като той има честта да бъде дипломант на едно от светилата на българската наука изминалия век – академик Цено Хинковски. От 1981 г. Малджански свързва своята научно-изследователска кариера със Селскостопанската академия. Първоначално той работи като сътрудник в Опитната стадия за говедовъдство и овцевъздство в Разград. Един от приоритетите в неговите изследвания е разработването на нови технологии за отглеждане на овце. През 1986 г. той прави забележителен науачен принос, създавайки програма за информационно търсене и симулативна селекция при овцете за персонален компютър IBM. Именно за тази разработка той става старши научен сътрудник II степен.

28 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Политическо Движение Социалдемократи беше регистрирано от ЦИК след като внесе 3729 подписа на подкрепящи партията за предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. Организа

bottom of page