top of page
  • Снимка на автораПДС

По покана на ПДС-Силистра, Йордан Малджански представи новата си книга


Областната организация на Политическо Движение Социалдемократи в Силистра покани общественикът Йордан Малджански на среща с обществеността в крайдунавския град. На нея той представи книгата си "Шъ ни бъде ли?".


Малджански е експерт в областта на земеделието и селското стопанство. Той предлага нов модел за развитие на страната, като основен приоритет стане политиката в областта на земеделието и животновъдството. Според него храната, като производство, търговия и консумация трябва да се бъде част от националната сигурност на България.


„Щъ ни бъде ли???“ е нова книга на известния интелектуалец и общественик

Йордан Малджански, която бе представена на 15 юли в „Арги център“. Малджански е Старши научен сътрудник (Ст. н. с.) и главен асистент в Селскостопанската академия. От години той е известен със своите родолюбиви позиции и усилията, които полага, за благоденствието и просперитета на родното земеделие. Самото заглавие на книгата не оставя място за съмнение. Авторът отлично осъзнава сериозните предизвикателства, пред които е изправена България и се опитва да даде своите предложения за пътя, който тя трябва да върви, за да използва максимално ефективно своя потенциал.

В книгата е направен задълбочен анализ на развитието на българското земеделие в

изминалите 33 години, в периода който е прието да наричаме „преход“. Специално внимание е отделено и на времето след влизането на България в Европейския съюз. Ст. н. с. Малджански не спестява редица горчиви истини и е убеден, че реалността трябва да се гледа смело в очите и само така може да се поправят грешките от миналото и да се върви напред. Той не страда от носталгия по миналото, нито възприема безкритично настоящето, напротив – убеден е, че трябва да бъде изграден „съвършено нов социално-икономически модел на развитие, който не е прилаган никъде като алтернатива на двата изчерпали се модела – неолибералния „капиталистически“ и социалистическия модел“. Алтернативният път е използването на модел, който е „копиран от популационната генетика, гарантиращ развитие и просперитет на всеки член на обществото и на държавата като цяло“.


Йордан Малджански е роден през 1951 г. в с. Хайредин в Област Враца. През 1974 година завършва „Селскостопанската академия“ „Г. Димитров“ в София, със специалност зоотехника, като той има честта да бъде дипломант на едно от светилата на българската наука изминалия век – академик Цено Хинковски. От 1981 г. Малджански свързва своята научно-изследователска кариера със Селскостопанската академия. Първоначално той работи като сътрудник в Опитната стадия за говедовъдство и овцевъздство в Разград. Един от приоритетите в неговите изследвания е разработването на нови технологии за отглеждане на овце. През 1986 г. той прави забележителен науачен принос, създавайки програма за информационно търсене и симулативна селекция при овцете за персонален компютър IBM. Именно за тази разработка той става старши научен сътрудник II степен.

50 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page