top of page
  • Снимка на автораПДС

Ива Радкова: Перник ще става все по-привлекателна община за живот и инвестиции


Ива Радкова, член на Общинския съвет на гр. Перник, избрана на местните избори от "Движение за просперитет на Перник" и Областен председател на Политическо Движение Социалдемократи.


-        Г-жо Радкова, минаха няколко месеца от местните избори. Как гледахте на въпросите, свързани с община Перник преди да станете общински съветник и сега, когато сте в управлението й, и запозната отвътре с нещата?


Преди да стана общински съветник, вероятно съм виждала въпросите предимно от гледна точка на гражданите, фокусирайки се върху непосредствените нужди и проблеми. Като част от управлението на община Перник, сега съм в позиция, където мога да виждам как политическите решения се превръщат в реални действия. Имам уникалната възможност да работя по-близо с другите общински съветници, служителите в общината и гражданите, за да разбера по-добре техните очаквания и предизвикателства. Това ми позволява да вземам по-информирани и ефективни решения, които съответстват на дългосрочните цели на нашата общност. Освен това, бих искала да подчертая, че моят приоритет винаги е бил и ще продължи да бъде служенето на интересите на гражданите на Перник, като се стремя към прозрачност, отговорност и иновативни подходи в управлението.


-        Какви са приоритетите на вашата група в общинския съвет на Перник и личните ви амбиции по отношение развитието на града и общината?


Приоритетите на моята група включват подобряване на инфраструктурата, стимулиране на местната икономика и подобрение на социалните услуги. Лично аз се стремя да допринеса за развитието на образованието, културата и спорта в Перник, както и да работя за повишаване на качеството на живот на жителите. В допълнение към тези приоритети, акцентирам върху създаването на ефективни партньорства с местни бизнеси и образователни институции, за да гарантираме устойчиво развитие на града. Също така, много е важно да внедрим иновативни технологии и практики, които ще подобрят градските услуги и ще направят Перник по-привлекателен за нови инвестиции. Моят ангажимент към укрепването на общностното участие и включването на гражданите в процеса на вземане на решения е ключов за създаването на по-добра и по-жизнена община. Вярвам, че обединени в тези усилия, ние можем да постигнем значителни подобрения в живота на всеки жител на Перник.


- Перник напоследък често е даван като пример за добро управление в интерес на гражданите, какво стои в основата на всички добри проекти и инициативи? Какъв е моделът на този успех? Ако трябва да споделите пернишкото ноу-хау на останалите общини, в какво се изразява то?


Успехът вероятно се основава на ефективното и прозрачно управление, ангажираността с общността и активното включване на гражданите в процеса на вземане на решения. Ключът към успеха на Перник също включва адаптивността и гъвкавостта в управлението, особено в отговор на променящите се нужди и предизвикателства на нашето време. Ние прилагаме стратегически подход към планирането и изпълнението на проекти, като винаги се стремим към оптимизиране на ресурсите и постигане на максимална ефективност. Важно е също така да се отбележи, че ние в Перник ценим иновациите не само в технологичен аспект, но и в социалните практики, образованието и културата. Нашият модел на успех е в изграждането на устойчива, интегрирана и инклузивна общност, където всеки глас се чува и всяко действие се оценява. Това ноу-хау може да бъде ценно за други общини, тъй като то предлага рамка за създаване на силни, жизнеспособни и проспериращи общности.


-        Забелязва се и развитието на културната сфера в общината. "Сурва" стана запазена марка на Перник, кукерските празници, както и други събития. Каква ще е насоката в това отношение през новия мандат? Възможно ли е, Перник да се превърне в едно от големите културни средища в страната?


Успехът на "Сурва 2024" в Перник подчертава значението на създаването на силна културна идентичност и представяне на нашето културно наследство на национално и международно ниво. Освен това, нашето усилие да интегрираме културните инициативи с образованието и туризма допринася значително за икономическото и социалното развитие на града. В бъдеще, ние планираме да укрепим тези връзки чрез по-широко включване на общността и младите хора в културните събития, стимулирайки тяхната творческа изява и предприемачество. Това ще помогне не само за укрепване на културния образ на Перник, но и ще създаде нови възможности за местните жители и бизнеси, правейки града още по-привлекателна дестинация за посетители от страната и чужбина.


- Вие сте спортист, учител и докторант в НСА. Какво се случва със спорта и спортните съоръжения в Перник? Силните години на пернишкия спорт, например във футбола, минало ли са или тепърва предстоят нови успехи?


Като треньор и учител по Физическо възпитание и спорт, имам голяма страст към спорта и развитието му. Спортът и спортните съоръжения в Перник преживяват интересен период. Важно е да се фокусираме върху подобряването на съществуващите съоръжения и да създадем нови възможности за младите хора да се ангажират с различни спортове. Силните години на пернишкия спорт, особено във футбола, са важна част от историята на града. Има потенциал тези успехи да не останат само в миналото. С правилната подкрепа и инвестиции, Перник може да се радва на нови спортни успехи. Развитието на спорта изисква ангажираност, както от страна на местната администрация, така и от общността. Това включва подобряване на тренировъчните условия, насърчаване на младите таланти и създаване на устойчиви програми за развитие на спорта на местно ниво.


- От години се говори за повече децентрализация на управлението и финансирането му в България. Трябва ли общините да имат повече правомощия и в какво може да се изразяват те?


Подкрепяйки идеята за повече децентрализация, виждам значителни ползи в даването на общините по-голяма гъвкавост и възможности за адаптация към специфичните местни условия и нужди. Децентрализацията може да даде на общините контрол върху част от местните данъци, което би позволило по-персонализирано и ефективно управление на финансовите ресурси. Повече свобода във вземането на решения относно разпределението на бюджета би могла да доведе до по-добро задоволяване на местните нужди и приоритети. В същото време, разработването на местни политики, които отразяват уникалните характеристики и предизвикателства на всяка община, би могло да увеличи ефективността на управленските решения. Също така, това би насърчило по-голямо участие на гражданите в местния управленски процес, което е важно за създаването на прозрачно и отговорно управление. Важно е обаче да се подчертае, че децентрализацията изисква внимателно планиране и постепенно въвеждане. Трябва да се гарантира, че всички общини имат необходимата административна способност и ресурси да управляват новите си отговорности. В този контекст, подходящо обучение и подкрепа за местните администрации са от съществено значение. Освен това, ефективни механизми за надзор и оценка са необходими за гарантиране на прозрачност и отговорност в процеса на децентрализация. Обобщено, докато децентрализацията предлага значителни възможности за подобряване на местното управление, тя също така предполага внимателно обмисляне на потенциалните предизвикателства и изисква създаването на подходяща подкрепа и структури за успеха на този процес.


- Община Перник имаше много сериозна водна криза през 2020 г. Как стоят нещата сега? Взети ли са превантивни мерки, за да не се изпада повече в това положение?


Община Перник изпита значителна водна криза през 2020 година, която изложи на риск както ежедневния живот на жителите, така и местната икономика. Важно е да има постоянно наблюдение и поддръжка на водоснабдителната система и да се работи за дългосрочни решения за проблемите с водоснабдяването. Превантивните мерки могат да включват разработването на алтернативни водни източници, подобряване на инфраструктурата и насърчаване на устойчивото потребление на вода сред жителите.


- Кметът Станислав Владимиров говори за три стълба на икономическо развитие на Перник: Квалифицирана работна ръка; Добра транспортна връзка със София; Добри индустриални зони. С какво може да е атрактивен Перник за инвеститорите?


Перник се разглежда като атрактивен град за инвестиции, благодарение на комбинацията от ключови фактори, които кметът Станислав Владимиров е определил като основни стълбове на икономическото развитие. На първо място, градът се отличава с наличието на квалифицирана работна ръка. Благодарение на местните образователни институции, които предлагат техническо и професионално обучение, Перник може да се похвали с добре подготвени специалисти в различни области. Това е изключително важно за компаниите, търсещи квалифициран персонал в производството, инженерството и други специализирани сектори. Вторият ключов фактор е добрата транспортна връзка със София. Географската близост до столицата осигурява лесен достъп до по-големи пазари и улеснява транспортирането на стоки и материали, както и комутирането на работници. Това е особено важно за бизнесите, които зависят от бърз и ефективен транспорт. Третият стълб на развитие са добре разработените индустриални зони в Перник. Тези зони предлагат подходяща инфраструктура за различни видове бизнес дейности, като това прави града идеално място за инвестиции в производството и индустриалните услуги. С наличието на развиващи се индустриални паркове, градът предлага важни предпоставки за стартиране и развитие на бизнес. Освен тези три основни стълба, Перник предлага и други привлекателни аспекти като стабилна местна икономика, подкрепяща бизнес среда и разнообразни стимули за инвеститори. Тези фактори, в комбинация с горепосочените стълбове, правят Перник привлекателно място за компании, търсещи стратегическа локация и устойчиво развитие на своите операции.


-        Знаем, че социалните проблеми в България винаги са много и трудни за решаване. В Перник какви са най-сериозните в това отношение и като социалдемократ и общински съветник върху какво ще наблегнете по отношение на социалната политика на общината?


Можем да наблюдаваме, че в Перник се предприемат значими стъпки в тези области. Отразява се ясно напредъкът в подхода към социалната политика и вниманието, което се отделя на ключови социални въпроси. Това е доказателство за ангажимента и усилията на нашата общинска администрация да подобри живота на гражданите и да осигури силна социална подкрепа за всички слоеве на обществото.

33 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page