top of page
  • Снимка на автораПДС

Елена Нонева беше преизбрана за председател на Политическо Движение СоциалдемократиНа 24 февруари тази година се проведе Десетата Национална отчетно-изборна конференция на Политическо Движение Социалдемократи. По време на форума бяха избрани нови ръководни органи на партията и се приеха политическите приоритети на през новия мандат, отразени в платформа и декларация на Конференцията. Приета беше и организационна програма за работа на новото ръководство, която ще бъде обновявана на всеки три месеца.


Делегатите на партията преизбраха адвокат Елена Нонева за председател на Политическо Движение Социалдемократи. За зам.-председатели бяха избрани Георги Петров, Иван Иванов и Сашо Кунев, делегати съответно от Пазарджик, Плевен и Шумен. Конференцията избра и новите членове на Националния, Политическия, Изпълнителния и Контролния съвет на организацията. Председател на Националния съвет на ПДС стана Иван Димитров, делегат от Павликени.


Политическо Движение Социалдемократи си поставя за цел през новия мандат да работи по проблемите свързани с демографската криза и опазването на мира и сигурността в страната. В тази връзка бяха изведени редица приоритети, по които партията ще предприеме политически и законодателни инициативи.


Един от основните приоритети е политиката по доходите в България. Първата инициатива в това отношение, която предлагаме и по която ще започнем обществено обсъждане е възможността за освобождаване от данъци и осигуровки на работниците, трудещи се на минимална работна заплата.


Ще продължим да настояваме за законодателни промени, свързани със защита на майчинството и бащинството в България. Ние имаме отдавна подготвени законопроекти за защита на правата и за увеличение на помощите от страна на дъжавата за майките и бащите на малки деца. За нас, политиката насочена към младите български семейства и политиката по доходите са „крайъгълни камъни“ за решаване на въпроса с тежката демографска криза у нас.


За нас е изключително важно да спре източването на публичния ресурс на страната чрез корупционни схеми. България трябва да се пребори с този тумор, който изяжда парите на обществото и обрича нашето развитие. Един от важните фактори, който подхранва възможностите за корупция е продължителното застояване на едни и същи хора в националната и местна власт и „преяждането“ с нея. Отново ще поставим въпроса за законодателни промени, които да въведат ограничена мандатност при избора на депутати, кметове и общински съветници, така че едни и същи лица да не могат да се кандидатират повече от два поредни мандата за тези длъжности.


Мирът и сигурността на българските граждани извеждаме пред всички останали приоритети. Живеем в трудни времена. Силни турболенции в международната сигурност, няколко военни конфликта в близост до нас, нарушени търговски връзки и доставки на енергийни ресурси, инфлация, задълбочаваща се икономическа криза. Всички тези проблеми дават силно отражение върху националната ни сигурност, българската икономика и социалното положение на нашите граждани.


На България й предстои в близко и по-далечно бъдеще да решава много тежки въпроси. Политическо Движение Социалдемократи ще работим за защита на българския национален интерес. Осъзнаваме, че сред българската политическа класа, а и в обществото има различия за това с какви средства той да бъде защитен. В същото време сме убедени, че като нация, имаме еднакви две цели – сигурност и просперитет. Трябва в действията си, винаги да изхождаме от тези обедивяващи ни цели. Дълбоката пропаст, която в момента съществува в българското общество за средствата, с които трябва да постигнем това, е пагубна. Тя може да придобие уродливи форми, ако не направим нещо. Крайно необходимо е, когато спорим да не се мразим, а да уважаваме мнението на другомислещия. Да допуснем другата гледна точка да участва в публичния диалог. Това е фундаментална ценност на демокрацията, за която ние като партия ще се борим винаги да бъде защитена. Ще работим за това, България никога да не бъде въвлечена във военен конфликт.


Тези и много други политически и организационни въпроси са залегнали в програмните документи на Дасетата Национална отчетно-изборна конференция на Политическо Движение Социалдемократи.

79 преглеждания0 коментара

コメント


bottom of page