top of page

Тази регистрационна форма е предназначна за заявяване на желание за членство в Политическо Движение Социалдемократи на нови членове на партията. 

Попълва се лично от заявителя по негова собствена воля, с което заявява искането си да бъде част от Политическо Движение Социалдемократи като негов член.

След постъпване на това искане за членство в партията, ние ще се свържем със заявителя по телефон или ел. поща и ще го насочим към съответната ни регионална структура, според неговия адрес, където да попълни и подаде юридически валидно заявление.

Всеки член на Политическо Движение Социалдемократи се ползва с права и отговорности според Устава на партията.

Като член на Политическо Движение Социалдемократи, вие ще имате право да бъдете номинирани и избирани за членове на мастните и национални ръководни органи на партията според нашите уставни правила.

Стани член на ПДС

bottom of page