top of page

Социологически, рекламни и ПР агенции

Наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията.

Архив

Списък

2022 г.

"Би Медиа Консултант" ЕООД - София

2021 г.

-

2020 г.

-

2019 г.

-

bottom of page