top of page

Разпоредителни сделки

Списък на разпоредителните сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв.

Архив

Списък

2023 г.

- Фактура от 15.11.2023 г., изд. от БГ Терм ООД

- Фактура от 21.11.2023 г., изд. от Съни Мейкъл ЕООД 

2022 г.

- Фактура от 1.3.2022 г., изд. от "Аико Мулти Консепт" ООД 

- Фактура от 17.3.2022 г., изд. от "Аико Мулти Консепт" ООД.

- Фактура от 9.3.2022 г., изд. от "Интерметал" ООД.

- Фактура от 18.3.2022 г., изд. от "ПИК Компютър" ООД.

- Фактура от 7.3.2022 г., изд. от "Симтех БГ" ООД.

- Фактура от 27.4.2022 г., изд. от "Динафос" ЕООД

- Фактура от 1.7.2022 г., изд. от "Техномаркет България" ЕАД.

2021 г.

-

2020 г.

-

2019 г.

-

bottom of page