top of page
ELENA NONEVA2.jpg

Председател на ПДС

Елена Нонева

Родена е през 1964 г. в гр. Стара Загора.
Има висше юридическо образование по специалност „Право”.
Адвокат с дългогодишна практика. Член е на Старозагорската адвокатска колегия. 
Омъжена. Има син и дъщеря.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Политическа кариера

Елена Нонева е един от основателите на Политическо Движение Социалдемократи. Тя е социалдемократ по убеждение. Искрено вярва в смисъла на думите свобода, справедливост, солидарност. За нея най-добрата форма на демокрация е тази, в която съществува социална справедливост, равен шанс за реализация на всички и устойчив правов ред. Общество, в което има баланс между пазарна икономика и силна роля на държавата.

Включва се от самото начало в редиците на Политическо Движение Социалдемократи, след учредяването му. От 2005 г. е председател на общинската и областната организация на партията в гр. Стара Загора. През 2008 г. е избрана за председател на Националния съвет на партията. Тази позиция заема до 2014 г., когато е избрана за председател на ПДС.

Контакт

Можете да се свържете с Елена Нонева, като й пишете на ел. поща на ПДС.

bottom of page