top of page
98.jpg
93.jpg

Национален съвет

Националният съвет е политически орган на Политическо Движение Социалдемократи, който има правомощията да решава стратегически въпроси за развитие на партията в периода между две Национални конференции.

Състав на Националния съвет на ПДС

1. Андон Янев

2. Веселин Данчев

3. Валентин Дочев

4. Венцислав Коев

5. Галинтин Караславов

6. Георги Петров

7. Десислава Ракова

8. Елена Нонева

9. Искра Дочева

10. Ива Радкова

11. Иван Димитров - председател на Националния съвет

12. Иво Велев

13. Иван Иванов

14. Койчо Койчев

15. Калоян Иванов

16. Леночка Ангелова

17. Мирослав Минев

18. Милена Карачорова

19. Николай Търлев

20. Нели Славчева-Харитонова

21. Недялка Дойкова

22. Огнян Арабаджиев

23. Пламенка Ангелова

24. Румен Генчев

25. Светлозар Николов

26. Севда Реджеб

27. Стоян Стоянов

28. Силвия Иванова

29. Стефан Кехайов

30. Стефан Миков

31. Сашо Кунев

32. Юрий Дудев

Контакт

+359 898 75 42 62

Електронна поща

Последвай ни

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page