top of page
83.jpg
83.jpg

Национален контролен съвет

Националният контролен съвет е върховен контролен орган на Политическо Движение Социалдемократи. Следи за спазването на Устава, програмните документи и изпълнението на решенията на Националната конференция, Националния съвет, Политическия съвет и Изпълнителния съвет; Осъществява текущ и последващ контрол на финансово-счетоводната дейност на Политическо Движение Социалдемократи; Проверява отчетността на деловодната работа на организационните структури на Политическо Движение Социалдемократи; Разглежда и се произнася по възникнали вътрешно-партийни спорове, жалби и нарушения; Периодично информира за дейността си Националния съвет и представя отчет пред Националната конференция.

Състав на Националния контролен съвет на ПДС

1. Александър Маринов
2. Диана Петкова-Колева
3. Нели Славчева-Хаританова - председател на НКС

Контакт

+359 898 75 42 62

Електронна поща

Последвай ни

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page