top of page

Декларации на дарители

Декларации от лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 и 4 за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над една минимална работна заплата

Архив

Списък

2022 г.

.

2021 г.

-

2020 г.

-

2019 г.

-

bottom of page