top of page

Дарения и завещания

Списък и отчет на лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за политическите партии и видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение или завещание.

Архив

Списък

2022 г.

-

2021 г.

-

2020 г.

-

2019 г.

-

bottom of page